Loading...
Toto je testovací verze! Veřejnou verzi najdete na adrese https://skrivanek.cz.

Ceník překladů

ECONOMY

od 1,20 Kč/slovo

Balíček Economy je vhodný pro interní texty podpisy dokumenty a emaily se kterými budete nadále pracovat sami.

 • překlad zkušeným překladatelem
 • jazyková korektura
 • významová korektura
 • výstupní kontrola

STANDARD

od 1,70 Kč/slovo
Nejčastěji používaný balíček

Doporučujeme pro smlouvy, letáky, manuály, návody a další dokument ke zveřejnění.

 • překlad zkušeným překladatelem
 • jazyková korektura
 • významová korektura
 • výstupní kontrola

PREMIUM

od 2,30 Kč/slovo

Premium balíček obsahuje nejvyšší úroveň překladů vhodných pro vysoce odborně texty, texty ke zveřejnění a texty, na kterých vám velmi záleží jako jsou výroční zprávy a technické dokumentace.

 • překlad zkušeným překladatelem
 • jazyková korektura
 • významová korektura
 • výstupní kontrola

Cenu s přesností na slovo víte předem

Proč je korektura překladu důležitá?

Pro stanovení celkového procesu zpracování zakázky, zajištění odpovídající kvality a optimální ceny překladu je důležité znát účel překladu. Podle účelu překladu se liší styl, způsob vyjadřování, slovní zásoba i délka vět (jinak přistoupíme např. k překladu internetové stránky, prodejního katalogu, reklamního letáku, firemní dokumentace, článku v tisku pro širokou veřejnost nebo stati ve vědeckém časopise).

Jazyková korektura je vypracována lingvistou a je zaměřena na opravu běžných pravopisných, gramatických a typografických nedostatků, překlepů a drobných stylistických nepřesností.

Významovou korekturu je o něco složitější, protože korektor je specialistou v daném oboru, porovnává překlad se zdrojovým textem a zajišťuje jeho kontrolu i z hlediska významu, obsahu a terminologie.

Skřivánek je držitelem certifikace EN 17100 a poskytuje překlady v souladu s touto normou. Celý proces překladu pak podle normy zahrnuje tyto fáze: překlad, kontrola (revize překladatelem), korektury a konečné ověření projektovým manažerem.

Často se ptáte

Jakýkoliv. Nezáleží na formátu, který nám pošlete, poradíme si s inx, indd, PDF, přeložíme vám webovou stránku a mnoho dalších.

Cenu s přesností na jedno slovo se dozvíte předem. Jednoduše zašlete poptávku a my vám řekneme, kolik by překlad stál.

Přesně v termínu, který si předem dohodneme.

Ve Skřivánku máme
přes 25 let zkušeností

Díky tomu pro vás snadno vybereme nejlepšího specialistu.

80+
jazyků v různých kombinacích
4 mld.
přeložených slov od roku 1994
96
specializací

Důvěryhodnost, rychlost a kvalita služeb

Co potřebujete přeložit? Vytvoříme vám cenovou nabídku.

Loading...